Điều kiện Dịch vụ

Để đặt phòng, cách đơn giản là quý khách gửi email đến info@sapaluxuryhotel.com hoặc gọi trực tiếp đến 0214 3 771 789 – Di động: 0902 171 171.

Phòng nghỉ được xác nhận qua quá trình trao đổi thông tin.

Mọi hình thức thanh toán và xác nhận việc đặt phòng được chúng tôi hướng dẫn, tổng hợp và gửi đến quý khách cụ thể.